Skip to main content

Tilgjengelighet på nett er vitalt for å sikre at alle brukere, uavhengig av evner, kan aksessere og bruke nettstedet ditt effektivt. Ikke bare er det et lovkrav i mange land, men det forbedrer også brukeropplevelsen og kan utvide kundebasen din. Her er noen nøkkelområder og tips for å forbedre optimal nettsted tilgjengelighet.

Farge og kontrast

Enkelte brukere, spesielt de med synsproblemer, kan ha vanskeligheter med å tolke innholdet ditt hvis det er lav kontrast mellom tekst og bakgrunnsfarger.

  • Benytt høy kontrast: Det skal være en klar distinksjon mellom tekst og bakgrunnsfarger.
  • Unngå farge som eneste informasjonsbærer: Informasjon skal være tilgjengelig selv uten farge.

Tekst og skrifttyper

Hvordan tekst er presentert kan sterkt påvirke lesebarheten og tilgjengeligheten til et nettsted.

  • Valg av skrift: Velg lettleselige skrifttyper og sikre at tekststørrelsen er justerbar.
  • Bruk av overskrifter: Strukturér innholdet med riktige overskriftsnivåer for bedre navigasjon og forståelse.

Navigasjon og struktur

Effektiv og intuitiv navigasjon er kritisk for brukervennlighet og nettsted tilgjengelighet.

  • Klar struktur: Logisk og forutsigbar layout hjelper brukere å finne den informasjonen de leter etter raskt.
  • Tilgjengelige menyer: Menyer skal være brukervennlige og navigerbare med tastaturet.

Bilder og multimedieinnhold

Visualer kan berike brukeropplevelsen, men kan også utgjøre barrierer hvis de ikke er riktig implementert.

  • Bruk av alt-tekster: Alle bilder skal ha beskrivende alt-tekster for å være tilgjengelige for skjermlesere.
  • Undertekster: Sørg for at videoinnhold har tilgjengelige undertekster og transkripsjoner.

Interaktivitet og nettsted tilgjengelighet

Interaktive elementer kan være utfordrende for enkelte brukergrupper og bør derfor utformes med omhu.

  • Tilgjengelige skjemaer: Alle skjemaer skal være navigerbare og brukbare med tastatur og skjermlesere.
  • Tilbakemelding: Gi klare og tilgjengelige feilmeldinger og bekreftelser.

Å ha et tilgjengelig nettsted er ikke bare god praksis, men det åpner også merkevaren din for et bredere publikum. Våre tjenester på Reboot inkluderer fokus på universell utforming og tilgjengelighet, noe som sikrer at nettstedet ditt er tilgjengelig for alle.

Husk: En inkluderende digital plattform er nøkkelen til å bygge et samfunn der alle kan delta fullt ut. Gjør nettstedet ditt tilgjengelig, og åpne dørene for alle brukere.