Skip to main content

I en verden med usikre økonomiske utsikter er det viktigere enn noen gang å treffe gode, informerte beslutninger. Men hvilke verktøy er best for å navigere i denne komplekse virkeligheten? Kan vi stole på den dataen vi bruker, eller bygger vi beslutninger på ustabilt grunnlag? Enhver beslutning kan ha stor påvirkning, og nøyaktigheten av dataene vi bruker er avgjørende for suksess.

Spørsmål og svar gjennom data

Alle selskaper har styringsinformasjon og mange jobber etter KPIer. Vi stiller oss spørsmål daglig, ukentlig og månedlig. Bak disse spørsmålene ligger en rekke data. Kan vi stole på denne dataen? Mange bruker Excel som et verktøy for å svare på disse spørsmålene, men når kompleksiteten øker, blir det ikke så effektivt. Det er viktig å stille de riktige spørsmålene og bygge en sannhet som alle kan forholde seg til. Dette er nøkkelen til velinformerte beslutninger.

Datasenter i Norge

Bygg en solid dataplattform

For å håndtere komplekse spørsmål og gi nødvendige datagrunnlag for gode beslutninger, er det ofte nødvendig å gå bort fra Excel til noe mer strukturert, som en dataplattform. Innenfor sektorer som lakseoppdrett, er det essensielt å spore data gjennom hele verdikjeden. Dette er ikke bare mer effektivt, men helt nødvendig for å dykke ned i komplekse spørsmål og sammenligne data fra flere års drift. En dataplattform kan være forskjellen mellom suksess og fiasko. Sjekk ut hvordan implementering av en moderne dataplattform kan gjøres hos Twoday.

Demokrati og kunnskap

I et samfunn som stadig blir mer digitalt, må vi tenke nytt om vår tilnærming til kunnskap, informasjon og læring. Et moderne demokrati avhenger av en befolkning som kan både lære og tenke kritisk. Teknologien endrer måten vi finner informasjon og løsninger på. Det er viktig å vurdere både fordelene og utfordringene som følger med denne utviklingen. En tankevekkende lesning om dette emnet kan finnes i «Digital Dømmekraft» av Ida Aalen, som utforsker hvordan digitalisering påvirker samfunnet og individet i vår tid.

Kontakt oss for mer informasjon optimalisert bruk av dataverktøy innen webutvikling.

Denne artikkelen er delvis skrevet en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av Reboot før publisering.